صنعت

صنعت

امروزه اهمیت کنترل فرآیندها در اکثر صنایع و پروژهای صنعتی بر کسی پوشیده نیست و بدون در نظر گرفتن یک سیستم هدفمند نمی توان فرآیندهای صنعتی را تحت اختیار درآورد،لذا لزوم استفاده از سیستم های برق و کنترل در این زمینه امری ضروری خواهد بود که واحد الکتریکال و اتوماسیون شرکت با ارائه خدمات طراحی، تـأمین و اجرای بخش الکتریکال پلنت های صنعتی از قبیل تابلوهای برق فشار متوسط و ضعیف، تابلوهای روشنایی، سیستم صاعقه گیر و ارت، سیستم های اتوماسیون خطوط تولید کارخانه، سیستم های اعلام و اطفاء حریق، سیستم های کنترل هوشمند پروژه های ذیل را به انجام رساند.

  • طراحی و بهینه سازی سیستم کنترل خط جدید تولید کارخانه سیمان سفید نیریز
  • طراحی و راه اندازی تابلوهای کنترلی پروژه ی تله متری معدن سنگ آهن گل گهر