برق و نیرو

برق و نیرو

با توجه به استفاده صنایع بزرگ و همچنین اماکن اداری، تجاری و مسکونی از انرژی الکتریسیته، صنعت برق را بر این داشته تا نسبت به ایجاد یک شبکه پایدار و قابل گسترش اقدام نماید. لذا ایجاد بسترهای مناسب جهت بهره برداری بهینه و افزایش طول عمر شبکه جزء اهداف بلند مدت این شرکت قرار گرفت تا زمینه فعالیت خود را در این بخش گسترش دهد و طراحی، تامین تجهیزات و اجرای دیسپاچینگ پست های برق وتعمیر و نگهداری تجهیزات برقی پست ها را دستور کار خود قراردهد و اقدام به انجام پروژه های ذیل نماید.

  • طراحی، نصب و راه اندازی سیستم تله پروتکشن (TPS) شرکت برق منطقه ای تهران نیروگاه طرشت به پست ۶۳ کلیو ولت شهید فیروزی
  • طراحی، نصب و راه اندازی سیستم ICT شرکت برق منطقه ای تهران مراکز دیسپاچینگ مهرشهر و توحید کرج، افسریه – دوشان تپه، فیروزی – کلانتری، یاخچی آباد – بعثت، بهارستان – نیروگاه پرند – مشیریه
  • طراحی، ساخت و راه اندازی سیستم کنترل سوخت نیروگاه الصدر عراق
  • طراحی و اجرای سیستم برق ساختمان دیتا سنتر وزارت راه
  • طراحی و اجرای سیستم برق ساختمان دیتا سنتر پتروشیمی امیر کبیر در ماهشهر
  • طراحی و اجرای سیستم برق ساختمان دیتا سنتر شهرداری قزوین