درباره ما

درباره ما

شرکت ایرسا فرآیند پیشه به طور غیر رسمی فعالیت خود را با تکیه بر تجربیات و دانش روز نیروهای جوان خود که با حضور مستمر و تاثیرگذار در صنایع مختلف کشور کسب کرده بودند، آغاز نمود تا پایگاهی برای تعامل بهتر و بیشتر با شرکت های بنام و ارائه خدمات مناسب به مشتریان با توجه به نیاز آنها ایجاد نماید.بر این اساس استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در صنایع مادر همچون برق، آب و فاضلاب، نفت و گاز و لزوم بومی سازی آنها جهت ارائه خدمات بهینه جز سیاست های کلا شرکت قرار گرفت. پمجموعه اقدامات فوق منجر به ان گردید تا این شرکت مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات، اجرا و اموزش را با بالاترین کیفیت توسط متخصیصین خود به مشتریان ارائه نماید.


تاریخچه فعالیت

شرکت ایرسا فرآیند پیشه به طور غیر رسمی فعالیت خود را با تکیه بر تجربیات و دانش روز نیروهای جوان خود که با حضور مستمر و تاثیرگذار در صنایع مختلف کشور کسب کرده بودند، آغاز نمود تا پایگاهی برای تعامل بهتر و بیشتر با شرکت های بنام و ارائه خدمات مناسب به مشتریان با توجه به نیاز آنها ایجاد نماید

  • ۲۰۱۶ – Designed control panels for Bafgh Water Telemetry Project
  • ۲۰۱۴ – Designed control panels for water supply telemetry project of Isfahan and suburbs
  • ۲۰۰۹ – Designed, developed and implemented SCADA systems of Shamil & Nian Dams

Company Chart

چارت سازمانی ایرسا فرآیند پیشه

Licenses


برندهای همکار

ABB
foxboro
Rockwell
Citect
Siemens
honeywell