برق و نیرو

برق و نیرو


با توجه به استفاده صنایع بزرگ و همچنین اماکن اداری، تجاری و مسکونی از انرژی الکتریسیته، صنعت برق را بر این داشته تا نسبت به ایجاد یک شبکه پایدار و قابل گسترش اقدام نماید. لذا ایجاد بسترهای مناسب جهت بهره برداری بهینه و افزایش طول عمر شبکه جزء اهداف بلند مدت این شرکت قرار گرفت تا زمینه فعالیت خود را در این بخش گسترش دهد و طراحی، تـأمین تجهیزات و اجرای اتوماسیون پست های برق و تعمیر و نگهداری تجهیزات برقی پست ها را دستور کار خود قراردهد

  • طراحی، اجرا، ساخت و راه اندازی سیستم کنترل سوخت نیروگاه الصدر عراق
  • بهینه سازی و تـأمین لوازم یدکی تابلوهای برق سکوی نفتی ابوذر
  • طراحی، اجرا و راه اندازی سیستم Hotline و انتقال سیگنال اینترلاک بین پست برق۱۳۲ کیلو ولت فاز ۱۷ و ۱۸ نیروگاه متمرکز پارس جنوبی
  • طراحی و اجرای سیستم برق ساختمان دیتا سنتر وزارت راه
  • طراحی و اجرای سیستم برق ساختمان دیتا سنتر پتروشیمی امیرکبیر در ماهشهر
  • طراحی و اجرای سیستم برق ساختمان دیتا سنتر شهرداری قزوین