آب و فاضلاب

آب و فاضلاب

وجود بحران آب در سال های اخیر و روند صعودی مصرف، ضرورت مدیریت منابع آب و استفاده از پساب ها ( با رعایت مسائل بهداشتی و کیفیت) را در پی داشت، از این رو این شرکت با بکارگیری تکنولوژی روز دنیا و استفاده از تجهیزات مدرن مشتریان خود را در دستیابی به این امر مهم یاری نموده است که به اختصار در ذیل فهرست برخی از فعالیتهای انجام شده ارائه می گردد.

  • طراحی، اجرا و راه اندازی بخش کنترل و ابزار دقیق پیش تصفیه خانه فاضلاب دو گنبدان
  • طراحی، اجرا و راه اندازی بخش کنترل و ابزار دقیق خط انتقال آب گرمسار به ایوانکی
  • طراحی، اجرا و راه اندازی بخش برق و ابزار دقیق تصفیه خانه فاضلاب شیرآباد زاهدان
  • طراحی، اجرا و راه اندازی سیستم اسکادای سد شمیل و نیام
  • طراحی، اجرا و راه اندازی تابلوهای برق و کنترلی آب شیرین کن کنارک چابهار
  • طراحی و راه اندازی تابلوهای کنترلی پروژه ی تله متری آبرسانی از سد سلمان فارسی به لارستان
  • طراحی تابلوهای کنترلی پروژه ی تله متری آب شهر اصفهان
  • طراحی و راه اندازی سیستم تله متری و تله کنترل آب شرب شهرهای تفت و بافق